contacts

%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0-webKSUSHA RAIKOVA fashion space

г. Санкт-Петербург,  13-я линия  В.О. д.70, креативное пространство АРТ-МУЗА, 2-й этаж.

8 (921) 301 17 69, Ksusha Raikova | St.-Petersburg

e-mail: ksenyaraikova@yahoo.com

instagram — ksusharaikova